Deze sectie behandelt enkele regels die gelden bij het bezoek aan onze bijeenkomsten.
Bezoek aan een bijeenkomst betekent instemming met deze regels. 
In de komende tekst, staat 'wij' voor de organisatie & 'de party' of 'NODlan' staat voor de LAN party 'Nightmare on Dorpstreet'.
 
Algemeen
- Bezoek aan NODlan is volledig op eigen risico, en NODlan is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of schade aangebracht door de bezoekers/vrijwilligers op zijn/haar eigendom(men).
- Doe 'gewoon' en gebruik je gezond verstand. Houdt het gezellig en leuk, dit is immers ons belangrijkste doel voor NODlan.
- Minimum leeftijd voor bezoekers aan 'Nightmare on Dorpstreet' is 15 jaar. Annulering van een reservering met restitutie van de entreesom is mogelijk tot twee weken voor aanvang van het evenement.
- Om in aanmerking te komen voor restitutie dient (uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement) de reservering geannuleerd te worden via de beheersectie van de reservering, en aanvraag voor restitutie op de helpdesk geplaatst te worden.
- Xboxen / Playstation 3 / Playstation 4 en overige consoles worden ook toegestaan echter organiseren wij hier tot heden niks voor
- Het is niet toegestaan merchendise/folders/affiches en/of ander reclamemateriaal te verspreiden op het evenement zonder (onze) vooraf verleende toestemming. 
- Geluidsoverlast is niet cool! versterkers zijn niet toegestaan, koptelefoon/headset verplicht meenemen.
- Er mag niet gerommeld worden met servers, netwerkcomponenten of electricitietnetwerk op 'Nightmare on Dorpstreet', geen 'gehack', geen 'genuke', geen 'D-DOS attacks' etc.
- Uiteraard is de Nederlandse wetgeving van kracht op NODlan.
- Wij behouden het recht iemand de toegang tot de party te ontzeggen of weigeren zonder opgave van reden. 
- Wij behouden het volledige recht regels/regelement/datums te veranderen/aan te passen het gehele evenement.
- Wanneer er een situatie is die niet gedekt wordt door deze regels besluit de organisatie wat er gebeurt. Bezoek aan de party houdt in dat je akkoord gaat met het regelement.
- Roken is in de zaal niet toegestaan, tussen 07:00 t/m 23:30 zul je buiten moeten roken en tussen 23:30 t/m 07:00 zul je in het portaal bij de voordeur moeten roken.
 
Electriciteit
- Afhankelijk van de zaal en de aanwezige stroomvoorzieningen kunnen wij verzoeken extra verlichting/decoratie of  extra hardware (extra monitor's) niet aan te sluiten. Zelfs als het ‘kleinverbruikers’ zijn.
- Vanaf 'onze' stekkerdoos is de verantwoordelijkheid voor de eindgebruiker/bezoeker.
- Per zitplaats mag je maximaal 1 PC en 1 Console aansluiten. Echter heb je maar 1 netwerk aansluiting je zult zelf voor een klein switchje moeten zorgen
- Neem GEAARDE en (GOED)GEKEURDE stekkerdozen mee, dus geen zelfbouw! Stekkerdozen mogen geen draden zonder buitenmantel tonen.
- Haspels zijn niet toegestaan, aangeraden wordt een lengte tot maximaal 2.5 meter i.v.m. de kabelbergen die al voorbereid zijn.
- Het is niet toegestaan stroom van andere tafelblokken te gebruiken, blijf op je eigen tafelblok. 
- Het is niet toegestaan om UPS'en aan te sluiten vanwege het verhoogde stroomverbruik die deze creeeren.
 
Software/Hardware
 - Iedereen is verantwoordelijk voor eigen software en (software)licenties.
NODlan is op geen enkele manier aansprakelijk voor illegale software aangetroffen op onze of door gebruikers meegebrachte systemen.
- Programmatuur die door onze bezoekers op servers word gezet of via het netwerk wordt getransporteerd, word geacht 'Shareware' of 'OpenSource' te zijn. 
Wanneer een bezoeker ons op de hoogste stelt van het tegendeel hiervan, zullen wij de betreffende software onderzoeken en indien noodzakelijk, zo mogelijk worden verwijdert.
Wij zijn technisch niet in staat zelf een permanente controle uit te voeren op door bezoekers ge-initieerde bestandsoverdrachten, dus zijn wij als organisatie niet aansprakelijk te houden voor mogelijke       auteursrechtelijk beschermde software die via ons netwerk getransporteerd zou kunnen worden.
- Het is illegaal om auteursrechtelijk beschermde software te re-produceren zonder de toestemming van de auteur/uitgever. 
- Mogelijk illegaal softwareverkeer dat plaatsvindt tussen bezoekers is volledig op eigen risico van de desbetreffence bezoeker.
- Wij doen ons best de privacy van de bezoekers te waarborgen (legaal gezien kunnen we dit niet garanderen, noch kunnen we er verantwoordelijk voor worden gehouden.) 
Daarom is verstrekt materiaal geheel voor de verantwoordelijkheid van de bezoeker en daarom accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor inhoud, gebruik, eigendom, betrouwbaarheid of accuratesse hiervan.
- Beeldmateriaal gemaakt tijdens/van/over 'Nightmare on Dorpstreet' mag uitsluitend gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik, Indien er intenties zijn voor commercieel gebruik dient schriftelijke toestemming gevraagd to worden aan NODlan.
 
Eten/drinken en alcoholhoudende dranken
- Vanwege het feit dat de hal vol staat met dure apparatuur, zijn we erg streng (maar rechtvaardig) bij het ontvangen van klachten over alcoholmisbruik. 
Wanneer wij denken dat de klacht terecht is zijn wij genoodzaakt de nodige maatregelen te treffen. 
- Wij schenken geen alcohol aan mensen onder de 16 jaar, sterke drank vanaf 18 jaar.
 
Netwerk en Internet
- Je mag maximaal 1 poort aansluiten op de tafelswitch die op de tafel aanwezig zal zijn.
- Je dient gebruik te maken van goede kabels, er dienen geen losse aders van de kabel zichtbaar te zijn. Omdat deze namelijk storingen of andere (ernstigere)problemen op het netwerk kunnen creeeren.
 
Camera Toezicht/Beveiliging
- Tijdens NODlan worden er camerabeelden gemaakt van de zaal waar gegamed wordt. Bij het inschrijven bij NODlan ga je er mee akkoord dat er tijdens het evenement gefilmt wordt. Deze (video-)beelden zullen gebruikt worden voor jou en onze veiligheid en het in de gaten houden van jou en onze eigendommen, tegen onrechtmatig gebruik, beschadiging en of diefstal.
 
- Er is beveiliging/toezicht aanwezig, echter geeft dit geen garantie. Je bent zelf (natuurlijk) ook verantwoordelijk voor de goede orde en veiligheid. (Keep it nice!)

Compo's / Wedstrijden
- Prijzen die tijdens NODlan georganiseerde compo's te winnen vallen zijn gebaseerd op een volle zaal van 80 man. Bij het niet behalen van een volle zaal heeft de NODlan crew het recht de prijzen aan te passen
 
 
Laatst aangepast donderdag 26 november 2015 20:04